March 16th, 2020

Read the English version here

Sharp is zich zeer bewust van de voortdurende impact van de uitbraak van COVID-19 op al onze eigen medewerkers, onze klanten en onze leveranciers.

We willen u verzekeren dat we actief de impact van deze uitbraak op elk aspect van onze organisatie volgen. We hebben een aantal stappen ondernomen om onze medewerkers, onze faciliteiten en onze supply chain te beschermen in deze ongekende situatie.

We hebben bij Sharp een COVID-19-team opgericht dat bijeenkomt om alle mogelijke effecten te beoordelen en de nodige aanbevelingen te doen.

In combinatie met de naleving van de WHO, ECDC, alle door de lokale overheid aanbevolen acties met betrekking tot COVID-19, zijn de volgende processen nu binnen ons bedrijf van kracht:

Onze medewerkers

  • Alle Sharp-medewerkers worden via interne communicatie aangestuurd om zich strikt te houden aan overheidsrichtlijnen met betrekking tot handhygiëne, ademhalingshygiëne, thuiswerken, social distancing, verluchting en voortdurende zelfcontrole van de gezondheid
  • We bieden doorlopende communicatie om de nieuwste ECDC- en WHO-richtlijnen te versterken, waaronder een strikt no work beleid voor iedereen die ziek is of contact heeft gehad met anderen die ziek zijn
  • We werken eraan om, waar mogelijk, werknemers de nodige IT-infrastructuur en ondersteuning te bieden om thuis te werken, om de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten te waarborgen.
  • We hebben alle internationale reizen en beperkte binnenlandse reizen alleen tot bedrijfskritiek opgeschort, met goedkeuring vanuit het management.

Onze locaties

  • Alle niet-essentiële bezoeken aan en vanuit Sharp locaties zijn tot nader order opgeschort
  • Alle essentiële bezoeken aan Sharp locaties worden beperkt en moeten vooraf worden goedgekeurd door onze Site Managers.
  • We hebben strikt beperkte verplaatsingen tussen locaties op onze gedeelde campus voor onze collega’s.

Bedrijfscontinuïteit

  • We volgen onze Supply Chain continu en werken nauw samen om een ​​continue levering te garanderen. Op dit moment hebben we geen significante risico’s geïdentificeerd die een negatief effect zouden hebben op ons vermogen om uw producten te leveren.
  • We hebben een uitgebreide evaluatie en update van ons Pandemic Preparedness Plan en ons Business Continuity Plan voltooid.
  • Een afgeronde inventarisatie om te bepalen welke collega’s op afstand kunnen werken zonder de dagelijkse bedrijfsvoering te beïnvloeden en geverifieerde toegang en functionaliteit van alle noodzakelijke systemen en applicaties voor collega`s die op afstand werken.

Het Sharp’s Leadership Team werkt nauw samen om ervoor te zorgen dat we onze werknemers en onze locaties alle mogelijke ondersteuning kunnen bieden om hen in staat te stellen hun normale activiteiten voort te zetten naarmate deze situatie zich ontwikkelt..  

Blijf in de tussentijd in eerste instantie contact houden met uw gebruikelijke Sharp-contactpersoon voor verdere updates.